ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ( ayurvedic treatment for sleep kannada )

ಮನುಷ್ಯನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರಿಸಬೇಕು . ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಗುಂದಿಸಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಸಂತುಲಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ . ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿ , ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿಯೂ ಬಲಹೀನನನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ . ಸುಖ ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ .

(ಹೆಚ್ಚು…)

Continue Reading
Close Menu