ಸ್ನಾನದ ಚೂರ್ಣ ಅಥವಾ Ayurvedic herbal bath powder ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುವ ಬಗೆ 

herbal bath powder in kannada, herbal bath powder for psoriasis,

ಆಯುರ್ವೇದೀಯ ಸ್ನಾನದ ಚೂರ್ಣ ಅಥವಾ Herbal bath powder

ಆಯುರ್ವೇದೀಯ ಸ್ನಾನದ ಚೂರ್ಣ ಅಥವಾ Herbal bath powder ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಲು ಹಿತಕಾರಿ . ಇದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ , ಎಗ್ಜಿಮಾ , ಒಣ ಚರ್ಮ , ಮೊಡವೆ , ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಚರ್ಮದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ . ಈ ಚೂರ್ಣ ಚರ್ಮದ ನಿರ್ಜೀವವಾದ ಮೇಲ್ಪೊರೆಯನ್ನೂ (dead cells or dead skin ) ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ . ಹೊಳಪು  ಹಾಗು ಕಾಂತಿಯನ್ನು  ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ .

(ಹೆಚ್ಚು…)

Continue Reading
Close Menu