ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಆಯುರ್ವೇದ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀಗಳು 

ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ,ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವೇ ಈಗ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಗಳು. ಇವು ದೇಹದ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

(ಹೆಚ್ಚು…)

Continue Reading
Close Menu